O nás

Projekt VENUJEM.SK vznikol v roku 2015 ako prirodzený dôsledok neustále sa prehlbujúcich rozdielov medzi sociálnymi skupinami na Slovensku. Ústredná myšlienka spočíva vo venovaní čohokoľvek Vami nevyužívaného (elektronika, oblečenie, knihy, nábytok a iné) v prospech niekoho, kto by uvedené potreboval. Podstatou ale nie len darovanie – VENUJEM je i miestom prosby o dar.

Cieľom projektu je prinášať ľuďom radosť, uspokojovať ich nevyhnutné potreby, efektívne využívať zdroje a uvoľniť miesto v skriniach a škatuliach. Ak nemáte srdce nepotrebné veci vyhadzovať, venujte ich niekomu, kto to ocení.

VENUJEM.SK tvorí tím mladých zanietených ľudí, ktorí chcú aspoň malou troškou prispieť k rastu spoločenskej úrovne. Vidíme obrovský potenciál v možnosti pomáhať a tým prispievať k skvalitneniu života na Slovensku. Problémom je ale obrovské plytvanie vecami, vrátane potravín, ktoré namiesto potešenia druhých častokrát končia v kontajneroch.

Jedna z možností ako byť šťastným, je urobiť šťastným niekoho iného. “Darujte šťastie a budete šťastnejší”
Pomáhajme spolu iným